Střídal ženy a o své vlastní děti nejevil zájem. Petr Oliva vedl nezřízený život