Bolestné období Lindy Finkové. Postižené dítě musela porodit