Komik Jiří Wimmer po celý svůj život psychicky trpěl a utápěl se v depresích. Dokonce se třikrát pokusil o sebevraždu