Dcera Kateřiny Brožové (53) nepůjde v matčiných stopách. Co ji zlákalo?