Zdravotní stav Náhlovského se začal zhoršovat po ztrátě blízké osoby!