„Neměla jsem ani na jídlo, když mi zavřeli manžela.“ říká Helena Houdová