Trapas na královském dvoře: Na pohřeb byla omylem pozvána dánská princezna!