Charlotte Štiková to drsně schytala od své matky: „Podvázala sis žaludek,“ nadává ji