Jan Skopeček: O otce přišel den před návratem z koncentračního tábora a po smrti ženy jen chřadl