Antonie Hegerlíková žádala pro hereckou kolegyni trest smrti. Celý život ji to sužovalo