Taťjana Medvecká: Herecká profese často vyžaduje výkony na hranici možností

    To muselo bolet! Herecká profese často vyžaduje výkony na hranici možností. Přesvědčila se o tom už na začátku kariéry i dnešní jubilantka Taťjana Medvecká.

    Taťjana Medvecká se narodila 10. listopadu 1953, její matka pocházela ze západního Slovenska. Už jako dítě se věnovala tanci a recitování. Později se rozhodla studovat herectví. Na DAMU byla přijata již z druhého ročníku gymnázia a vysokou školu ukončila v roce 1975. ž během studia hostovala v Národním divadle v Praze a později se stala jeho stálou členkou. Hostovala i na jiných divadelních scénách. 

    Před kamerami debutovala ve snímku Osvobození Prahy. Hrála vězenkyni, která utíká z transportu v Terezíně. Režisér Otakar Vávra jí řekl, že musí běžet jako o život. A tak běžela… „Jenže jsem si neuvědomila, že bych si měla šetřit síly, protože u filmu se kvůli kamerám i zvuku dlouho zkouší. večer jsem byla úplně hotová,“ prozradila kdysi herečka.

    Bohužel, natočený materiál se zničil a scéna se musela zase opakovat. „Doplazila jsem se na plac, kde mi dokonce pan režisér chtěl zařídit obstřik, protože jsem kvůli přetrvávající svalové únavě nemohla téměř sjet dolů ze schodů. Začali jsme točit, jenže člověk míní a Pán Bůh mění. Vystartovala jsem a najednou mnou prošel pocit, jako by se mi do obou stehen zatly sekyrky, a šla jsem k zemi,” popsala náročné natáčení. V nemocnici se následně dozvěděla, že má natržené oba stehenní svaly.