Jak si zvýšit kvalifikaci na mateřské dovolené? Na rekvalifikačním kurzu! 

Jste na mateřské a máte pocit, že vám z pracovního hlediska ujíždí vlak? Tak tomu být nemusí. Zkuste tento čas využít smysluplně. Na některém z rekvalifikačních kurzů si můžete třeba zvýšit svou kvalifikaci.

Proč si vůbec zvyšovat kvalifikaci? Z několika důvodů. Třeba proto, že si chcete rozšířit obzory a naučit se něco nového. Vyšší kvalifikace ale může přinést i více peněz do rodinného rozpočtu. Vyšší vzdělání s sebou často přináší i zvýšení platu. Samotný pojem rekvalifikace, jak stojí na stránkách úřadu práce, pak znamená: získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Kde se rekvalifikovat? 

Ideálně na některém z nabízených rekvalifikačních kurzů. Spoustu jich najdete na stránkách rekvalifikacnikurzy.cz spravované společnosti Orange Academy pokrývající v podstatě všechny kraje v republice. A samotné rekvalifikační kurzy tu jsou právě podle krajů přehledně rozdělené. Pokud kliknete na záložku kraj, dozvíte se třeba, že hlavní město Praha momentálně nabízí 17 rekvalifikačních kurzů, Jihočeský 9, Jihomoravský 22, Karlovarský 13 atd. 

Přehled kurzů

V nabídce je celá řada kurzů. Mzdové účetnictví se základy personalistiky, podvojné účetnictví, účetnictví a daňová evidence, mzdové účetnictví se základy personalistiky s využitím PC, personalistika, asistentka a sekretářka, online marketing, programátor webových aplikací a daňový specialista. Ve všech případech se jedná o obory, v nichž je velká šance na uplatnění. V nabídce je ale i několik videokurzů, ať již se jedná o účetnictví a daňová evidence s využitím PC, mzdové účetnictví se základy personalistiky a využitím PC či personalistiku. 

Jaký kurz zvolit? 

To záleží na tom, do jakého oboru byste se rádi rekvalifikovali. V potaz ale neberte jen své zájmy, ale také budoucí možnosti uplatnění se na trhu. V tomto ohledu mezi nejvyhledávanější patří rekvalifikační kurzy účetnictví. Daně se totiž budou platit vždy. Žádaní ale jsou i daňoví poradci a programátoři. Můžete se ale rekvalifikovat i do jiného oboru, po kterém je třeba ve firmě, v níž již jste zaměstnaná, poptávka. 

Jak kurzy probíhají? 

Například kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky v Karlovarském kraji je rozdělen do osmi sobot (možné jsou i neděle) mezi devátou a třetí hodinou odpoledne. Během kurzu se zasvětíte do mzdové agendy od A do Z. Naučíte se vše o zákoníku práce, pracovním poměru, dovolené, práci na DPP, rozdíly mezi státní a podnikatelskou sférou. Především se ale naučíte vypočítávat daň ze závislé činnosti stejně jako zdravotní a důchodové pojištění. Samozřejmostí jsou kvalitně zpracovaná skripta, tedy přehledně uspořádaná a lehce srozumitelná stejně jako asistence lektora či lektorky, která vám vysvětlí vše, co vám nebude jasné. Věřte, že na konci kurzu z vás zkrátka bude dobrá účetní. 

Na kolik to vyjde? 

Ceny rekvalifikačních kurzů začínají na necelých deseti tisících korunách. Kurz si můžete uhradit buď sama, nebo vám ho může uhradit úřad práce, a to za splnění několika podmínek. V první řadě musíte být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. Zároveň musíte být zdravotně způsobilí, a to jak pro absolvování samotného kurzu, tak i pro budoucí výkon profese. Nezbytné však jsou i odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a výkon profese, na kterou se rekvalifikujete. V potaz se tedy bere i vaše dosavadní vzdělání, znalosti a dovednosti. Zedník se zkrátka na účetního rekvalifikuje hůře než absolvent střední ekonomické školy. Rekvalifikace dále musí být účelní a potřebná. Absolvent kurzu zkrátka musí mít reálnou šanci získat zaměstnání. 

Úhrada nákladů

V první řadě si uvědomte, že na úhradu nákladů za rekvalifikační kurz úřadem práce není právní nárok. Pokud vám každopádně úřad práce rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci. Ale i ta má své podmínky. Nejenže budete nucení kurz dokončit, ale také budete muset akceptovat nabídku vhodného zaměstnání odpovídajícího vaší nové kvalifikaci. Pokud tak neučiníte, půjde úhrada kurzu na vaše bedra. Úřad ji proplácí až po úspěšném absolvování kurzu. Také mějte na paměti, že vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci kurz nesmí v období 3 let přesáhnout částku 50 000,- Kč.

Rekvalifikační kurz a podpora v nezaměstnanosti

Dobrou zprávou je, účastník rekvalifikačního kurzu nepřijde o podporu v nezaměstnanosti, byť mu bude o něco zkrácena. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Rekvalifikace a mateřská

Nárok na rekvalifikační kurz od úřadu práce mají i v titulku tohoto článku zmíněné maminky na mateřské. Stačí, když budou na úřadu práce evidovány jako uchazečky o zaměstnání. Stejně tak můžete rekvalifikační kurz absolvovat při zaměstnání. V tom případě si ho zaplatíte buď vy sami, nebo zaměstnavatel. Ten vám rekvalifikaci i může nařídit, a to když je rekvalifikace nutná k výkonu vašeho povolání. V tom případě rekvalifikační kurz můžete navštěvovat v pracovní době. 

Jak a kam podat žádost?

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz přes úřad práce, na kterém zároveň jste evidováni jako uchazeč o zaměstnání, budete si v první řadě muset vyplnit podat žádost, která je k dispozici jak na pobočkách úřadu práce, tak i na jeho webových stránkách.