Ceny Anděl byly rozdány. Farna vystoupila s dcerou, padly také vulgarity!