Robert Jašków si své postavy pečlivě studuje: Na roli Putina se připravil pomocí videí