Ivan Trojan bude i po rozvodu s manželkou Klárou trávit Vánoce s rodinou