Detaily pohřbu Nadi Urbánkové: I veřejnost se může přijít rozloučit