„Věděl jsem, že je zle.“ O smrti Náhlovského promluvili Janda, Švehlík i Pitkin