Jiří Ployhar přiznal svou drogovou minulost! Co ho k drogám vedlo?